Тава с вътрешни разделители

Котра Линк ООД

Изпълнение на стандартна палетна система изготвено за фирма Котра Линк ООД.

uploads/thumbs/2011.12.1_16-11-56.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-4.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-7.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-10.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-13.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-16.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-18.jpg
uploads/thumbs/2011.12.1_16-12-22.jpg
uploads/thumbs/2017.5.29_15-15-36.png