Стандартна палетна стелажна система

Монтаж и сервиз

Апекс Сервиз ООД разполага с мобилни екипи, които извършват монтирането на всяка стелажна система, както и да отговарят за своевременната замяна и поправка на повредени части, в съответствие с условията на гаранция заложени в договора. Това позволява на клиентите ни да не прекъсват ежедневната си дейност или да я възобновят в най-кратки срокове без да търпят загуби.

Апекс Сервиз ООД разчита на високо квалифицирани техници и монтажници, с дъгогодишен опит ,за цялостното техническо обслужване на своите обекти. Специалният отдел за монтаж и сервиз осигурява навременно и професионално инсталиране на стелажните системи, което гарантира безопасността на работниците в склада и намалява загубите на средства от неправилна експлоатация. Клиентите ни могат да разчитат на бързо, сигурно и безпроблемно разрешаване от специалният ни отдел за монтаж и сервиз на всяка една аварийна ситуация възникнала в следствие на повреди, причинени от удар на опериращите машини в складовата система.

Ние ще ви помогнем при нужда от реорганизация на стелажните системи или при преместване на складовите ви помещения.

Не се колебайте да ни потърсите!

Ние ще Ви помогнем безпроблемно да получите комплексно решение за вашия склад.