Открита стелажна система (Self-Supporting)

Този забележителен инженерен образец е за получаване на самоносеща се складова конструкция, където стелажната система се явява основа на склада и се добавя покрив и стени. Предимството на тази система е, че отпада необходимостта от изграждане на ново складово помещение. Това е може би най-доброто решение за подреждане на височина, понеже самите основни рамки представляват структурата на складовото помещение. Тази самоносеща се складова конструкция може да се използва както при нормални температури, така и при ниски температурни условия. Възможно е използването на различни кари.

Характеристики:

 • Възможност да се предложи различни типове автоматизация
 • Добро използване на съществуващото пространство
 • Ниска цена за изграждане на складовото пространство
 • Възможност за складиране на товари с различна характеристика

Основни компоненти на системата:

Открита стелажна система (Self-Supporting)

 

 1. Рамки
 2. Греди
 3. Анкерни болтове и стъпки
 4. Покривни ферми
 5. Водач за обслужващите машини
 6. Детайл за захващане на покрива
 7. Детайл за захващане на панелите
 8. Покривен панел
 9. Стенен панел

 

uploads/thumbs/2011.11.21_5-24-41.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-24-45.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-24-49.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-24-52.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-24-55.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-24-58.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-25-1.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-25-8.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-25-12.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-25-16.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-25-37.jpg
uploads/thumbs/2011.11.21_5-25-40.jpg
uploads/thumbs/2017.5.29_15-15-36.png