Мезонетна стелажна система

Мезонетната стелажна система е продукт, с който нашите клиенти могат най-добре да използват целия обем на работното помещение. Позволява оптимално използване на наличното пространство. Гъвкавият дизайн помага за бърз демонтаж и монтаж на ново място или необходими разширения на съществуващата конструкция. Геометрията на основните и напречни греди на мезонетната система позволява коректно и скрито разполагане на електрическите инсталации, запазвайки естетиката на помещението.

Характеристики:

 • Носещите колони може да се поставят на 7м по-между си
 • Удвоява и дори утроява площта на складовото помещение
 • Конструкцията на носещите греди позволява естетическо вграждане на ел. инсталации в конструкцията
 • Позволява бърз демонтаж и преместване на ново място
 

Мезонетна стелажна система


Основни компоненти на системата:

 1. Единична колона
 2. Двойна колона
 3. Основна греда
 4. Двойна основна греда
 5. Напречна греда
 6. Квадрат за напречна греда
 7. Скоби за напречната греда
 8. Плоскост (не е включена)