Метални шкафчета

Качество

От създаването си АПЕКС СЕРВИЗ ООД непрекъснато инвестира в човешки ресурси и технически средства за оптимизация на материалите, продуктите, процесите и системата на управление. Целта е да се удовлетворят изискванията на нашите клиенти, като им предоставим продукт, отговарящ на най-строгите изисквания на пазара. Към офертата прилагаме следните сертификати:

ISO 9001:2008

Удостоверява, че ситемата за управление на АПЕКС СЕРВИЗ ООД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление съгласно ISO 9001:2008.

ISO 14001:1996

ISO 14001:2004

Сертификат за екологична безопасност за проектиране, произвеждане и продажба на стелажни системи, мезонетни системи, модулни складове и метални шкафове.