Открита стелажна система (Self-Supporting)

Качество

От създаването си АПЕКС СЕРВИЗ ООД непрекъснато инвестира в човешки ресурси и технически средства за оптимизация на материалите, продуктите, процесите и системата на управление. Целта е да се удовлетворят изискванията на нашите клиенти, като им предоставим продукт, отговарящ на най-строгите изисквания на пазара. Към офертата прилагаме следните сертификати:

ISO 9001:2008

Удостоверява, че ситемата за управление на АПЕКС СЕРВИЗ ООД е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандартите за управление съгласно ISO 9001:2008.